PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

  • Evaluarea si psihodiagnoza tipului si severitatii disfunctiei persoanelor cu eficiente/handicap
  • Consilierea persoanelor cu deficiente/handicap si a familiilor acestora
  • Asistenta, consilierea si interventia psihopedagogica speciala in institutii, organizatii si comunitate specifice pentru persoanele cu deficiente/handicap
  • Interventia logopedica (preventiva si curativa) **)
  • Evaluarea copiilor, elevilor si tinerilor cu CES si a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist**)
  • Interventii psihopedagogice specifice pentru persoanele cu deficiente/handicap
  • Participarea la constructia, etalonarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica specifica, dezvoltarea si implementarea de proiecte in domeniu

**) Potrivit Standardelor de calitate in serviciile psihologice (SCSP)

Programari:

email: cabinet@psyharmony.ro

mobil: 0732.079.540

PROGRAMARE

PSY  H A R M O N Y Cabinet Individual de Psihologie Borza D. Elena

adresa: Stefan Baciu nr.3 ap.12 et.1 cod poștal 500170 Brasov Romania

mobil: +4.0732.079.540 email: cabinet@psyharmony.ro  elena.borza@psyharmony.ro

www.psyharmony.ro  facebook.com/psyharmony